Abstract – Kompozit malzemeler makroskobik olarak iki ya da daha fazla malzemenin bir araya getirilmesi ile imal edilen bir malzeme türüdür. Kompozit malzemeler sahip oldukları özellikler sayesinde günümüzde birçok sektörde kullanılmaktadır. Polimer kompozit levhalar sadece çeşitli çekirdek malzemelerinin kullanılmasıyla üretilen sandviç yapılar şeklinde değil, sadece lif ve matris malzeme bileşiminden oluşan tabakalı yapılar şeklinde de kullanılabilmektedir. Bu makalede, Solaris Güneş Arabaları Ekibi’nin elektrikli taşıtı Demobil 09’un aerodinamik yapısının geliştirilmesi amacıyla vakum destekli reçine infüzyon üretim (VARTM) yöntemiyle üretilmiş olan jant kapaklarının tasarımı ve üretilmesi ile bu parçaların aerodinamik yapıya etkisi gerek deneysel gerekse sonlu elemanlar metoduyla yapılan analizler ile incelenmiştir.