Production a new electric car

Hi there,

We are produce a new electric car next week. We collected products that need to the electric car. I reduced coefficient drag of car so the new car’s coefficient drag is less than the others. I am planning to write What will I happen during the production of a new electric car in this post. This post will looks like the most wide post on my blog. I am planning to share picture of production and member of team in the following days. After the production, I am thinking to complete my mission in my team. 🙂

Dead Point

Hello,

We are deal with new electric car, unmanned aerial vehicle and missile guidance on these days. I feel like sh*t. Because these works don’t continue easily. After 10 days, University’s final exams will finish. When exams will finish, I will deal with a new braking system of electric car. Also I will start to design a new tank and supercar for various company. When I will start to projects, I will use a different method. I need to work with team that include 3 members. These members’s profession have to be art designer and the others have to be mechanics designer.

Except that, I have a self problem. The solution of problem does not depend on me. If the solution will not happen, I have to choose a different way and probably the solution will not happen.

Deutsche Sachen – Lektion Eins

İpuçları ve notlar

İsimler

Almancada bütün isimler büyük harfle başlar. Mesela “Benim adım” demek için “mein Name”, ya da “bir elma” demek için “ein Apfel” diyoruz. Bu aslında bir cümledeki isim leri görmeniz için de kolaylık sağlar.

Dilbilgisi açısından cinsiyetler

Almancada isimler eril, dişil ya da nötr olarak kategorilere ayrılır. Mesela “Frau” (kadın) dişil, “Mann” (erkek) eril, ve “çocuk” nötr. Fakat dilbilgisi açısından cinsiyet her zaman gerçek cinsiyetle uyuşmayabilir. Mesela “ Mädchen” (kız çocuğu) nötr bir isimdir (das Mädchen). Her ismi cinsiyetiyle beraber öğrenmek çok önemlidir! Sonradan öğrenmeye çalışmak çok zordur ve bazen kelimelerin anlamları cinsiyetlerine göre değişebilir.

Genel olarak, belirtli harfitarif “die” (İngilizcedeki “the” gibi) ve belirsiz harfitarif “eine” (İngilizcedeki a/an gibi) dişil isimler için, “der” ve “ein” eril isimler için, “das” ve “ein” is nötr isimler için kullanılır. Örneğin “die Frau,” “der Mann,” ve “das Kind.” Fakat Almanca cümlelerde ismin hallerine göre harfitarifler de değişir. Bu konular ilerideki becerilerde işlenecek.

eril nötr dişil
belirsiz ein Mann ein Mädchen eine Frau
belirli der Mann das Mädchen die Frau

sein (olmak) fiilinin çekimi

“sein” (olmak) gibi bazı fiiller tamamen düzensizdir ve çekimleri ezberlenmek zorundadır:

Almanca Türkçe
ich bin Ben …m
du bist sen …sin
er ist o (eril) …dir
sie ist o (dişil) …dir
es ist o (nötr) …dir
wir sind biz …iz
ihr seid siz (çoğul, resmi değil) …siniz
sie sind onlar …dirler
Sie sind siz (resmi) …siniz

Almancada Çoğullar – İsmin yalın hali

Türkçede bir ismi çoğul yapmak sonuna sadece –lar/-ler ekleyerek mümkün. Ne yazık ki Almancada bu kadar basit değil ve çok farklı şekillerde çoğulluk belirtilebilir. Aşağıdaki beş ipucu birçok çoğulu tahmin etmenize yardımcı olacaktır. Yalın haldeki çoğul isimler için harfitarif (artikel) her zaman diedir.

  1. –e çoğul eki: Tek heceli çoğu kelime çoğul eki olarak –e alır. Örneğin: das Brot-die Brote, das Spiel-die Spiele
  2. –er çoğul eki: Çoğu eril ve nötr isimler –er eki ile çoğul yapılır ve bazen “umlaut” (o-ö, u-ü, a-ä) değişiklikleri de oluşabilir. Örneğin: das Kind-die Kinder, der Mann-die Männer
  3. -n/-en çoğul eki: Çoğu dişil isim –n ya da –en ile çoğul yapılır ve “umlaut” değişikliğine uğramaz. Örneğin: “die Frau-die Frauen”, “die Kartoffel-die Kartoffeln”
  4. –s çoğul eki: Çoğu yabancı kökenli kelime –s eki ile çoğul yapılır. Örneğin: der Chef-die Chefs, der Job-die Jobs
  5. chen, -lein, -el, -er ile biten kelimeler genellikle çoğul eki almaz, sadece harfitarif değişikliğinden çoğul oldukları anlaşılır. Bazen “umlaut” eklendiği de olur. Örneğin: das Mädchen-die Mädchen, die Mutter-die Mütter, der Vater-die Väter
  6. –nen: -in ile biten dişil kelimeler –nen eki ile çoğul yapılır. Örneğin: “die Köchin- die Köchinnen “

United Solar Challenge March 2017

Hi there,

Egypt is a wonderful country for me. I met a lot of friends in Egypt and I get a lot of new information about solar cars during the race.

Hello world!

Hi,

I am Batuhan. I am a bachelor of science degree student. My department is Mechanical Engineering. My second year in my university that name is Dokuz Eylul University.

When I have free time, I deal with aerodynamics and mechanic design of car.

I am writing this post with my close friend that name is Levent. We are studying Strenght of Material. Our workshop is below this sentence.